Zawód Telepracownik

Telepraca jest idealną ofertą nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także matek, które dopiero, co urodziły potomstwo. Mają one prawo do złożenia w firmie podania o wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych z domu. Większość pracodawców nie godzi się jednak na tego typu rozwiązanie. Jeśli jednak uda się je przeforsować daje on młodej matce środki finansowe, a jednocześnie możliwość opieki nad dzieckiem.

Praca w takim charakterze polega na kontakcie z pracodawcą przy użyciu technologii informatycznych, zazwyczaj z wykorzystaniem poczty elektronicznej czy też telefonu komórkowego. Największą zaletą wydaje się tutaj być brak problemu z dojazdem do firmy. Kobieta nie traci czasu oraz pieniędzy na dojazd. Może poświęcić go na pracę czy też na zajmowanie się maleństwem. Pracodawcy boją się tej formy zatrudnienia uważając, że kobieta nie będzie wywiązywała się ze swoich obowiązków – wiadomo jak to jest, gdy ma się małe dziecko. Jednak przy odrobinie dobrych chęci i szczypcie wyrozumiałości bariera ta nie jest zauważalna.

Co jeżeli uda się nam uzyskać zgodę pracodawcy? Wówczas musi on spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest wspólne ustalenie warunków współpracy: godzin, formy prezentowania i przesyłania wyników. Po drugie pracodawca musi zapewnić odpowiednio wyposażone stanowisko do pracy. Odpowiada on także za naprawy sprzętu, instalację oraz ubezpieczenie pracownika. Jeżeli pracownik posiada swój własny sprzęt to może z niego korzystać otrzymując w zamian gratyfikację finansową. Kolejnym z etapów są odpowiednie szkolenia, jakie należy zapewnić pracownikowi tak, aby umiał on obsłużyć sprzęt oraz poznał warunki współpracy.

Wszelkie informacje na temat zasad zatrudnienia w charakterze telepracownika reguluje Kodeks Pracy. Pomiędzy stronami należy ustalić jednak formę, w jakiej będzie odbywała się kontrola ze strony pracodawcy oraz sposób, w jaki pracownik będzie potwierdzał obecność w pracy w danych godzinach. Pracodawca musi liczyć się z kosztami, jakie poniesie na ochronę danych ważnych dla firmy przesyłanych na linii pracownik-pracodawca. Wymagane będzie również odpowiednie szkolenie przybliżające zasady tego procesu. Pracodawca odpowiada za stanowisko pracy pracownika, dlatego ma też pełne prawo do jego kontroli(oczywiście po uprzedzeniu). Nowe przepisy mają znieść ten obowiązek, przez co ma wzrosnąć procent pracodawców decydujących się na zatrudnianie telepracowników.