Podstawowe informacje, jak zacząć zarabiać na walutach Forex

Obrót dewizowy na rynku walutowym, zwanym także forex, może być ekscytującym hobby i doskonałym źródłem dochodów. Walutami można handlować on-line na wiele sposobów.

Podstawowe pojęcia forex.

-Dla uproszenia i ujednolicenia inwestowania na rynku forex waluty zestawiono w tak zwane pary walutowe za pomocą, których określa się wartość jednej waluty w stosunku do drugiej. Pierwszą walutę w parze nazwano walutą bazową- którą się sprzedaje, a drugą walutę nazwano kwotową którą się kupuje.

-Kurs wymiany- mówi ile trzeba wydać waluty kwotowej na zakup waluty bazowej.

-Długa pozycja (long position) – oznacza że, chcesz kupić walutę bazową.

-Krótka pozycja (short position) – oznacza, że chcesz sprzedać walutę bazową.

-Bid price – jest ceną sprzedaży, za którą jesteś gotów sprzedać swoją walutę na rynku.

-Ask price – jest ceną zakupu, za którą jesteś gotów kupić daną walutę

-Spread – jest to różnica między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej

Na co warto zwracać uwagę?

Zdecyduj jakimi walutami chcesz handlować tzn. kupować i sprzedawać.

-Czytaj prognozy na temat gospodarki kraju, którego walutę chcesz kupić. Na przykład jeśli uważasz, że gospodarka USA będzie nadal słabnąć, co jest oczywiście złe dla dolara, to prawdopodobnie będziesz chciał sprzedać dolary w zamian za walutę kraju, gdzie gospodarka jest silna.

-Sprawdź pozycje handlowe danego kraju. Jeśli kraj ma wiele towarów, na które jest popyt, to będzie je eksportował, aby zarobić pieniądze. Handel zagraniczny wieloma towarami umacnia gospodarkę, a tym samym walutę danego kraju.

Zmiany polityczne – gdy nastaje okres wyborczy, w każdym kraju demokratycznym wartość waluty będzie się zmieniać, jednak nie zawsze jest tak, że waluta będzie spadać w dół. Zmiany polityczne często mogą ustabilizować finanse i wartość waluty może wzrosnąć.

-Czytaj raporty gospodarcze – raporty o PKB danego kraju, wiadomości ekonomiczne dotyczące zatrudnienia i inflacji, ponieważ te czynniki mają wpływ na wartość waluty krajowej.

Dowiedz się, w jaki sposób obliczyć zyski.

Percentage in Point (Pip)– jest to najmniejsza zmiana ceny kursu walutowego. W większości przypadków pary walutowe wyceniane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a najmniejsza zmiana widoczna jest na ostatniej cyfrze.

Zwykle jeden pip wynosi 0.0001 zmiany wartości pomiędzy dwiema walutami. Na przykład, jeśli kurs EUR / USD zmieni się z 1.546 do 1.547, to twoja wartość waluty wzrosła o dziesięć pipów.
Pomnóż liczbę pipów przez wartość swojej waluty, a dowiesz się czy wartość twojego konta została zwiększona czy zmniejszona.