Podatek giełdowy – czym jest i jak go rozliczyć?

Podatek od akcji to termin finansowy opisujący opodatkowanie akcji firmy. Ogólnie rzecz biorąc, akcje są sprzedawane inwestorom, a następnie natychmiast odkupywane po wyższej cenie. Ten cykl kupowania i sprzedawania akcji tworzy wzloty i upadki dla zysku firmy. Kiedy cały zysk firmy ze sprzedaży akcji jest opodatkowany, zarabianie pieniędzy staje się trudne. W tym miejscu pojawia się podatek od akcji – ustala on stawkę, po której rząd dokonuje cięcia z zysku. 

Stawka podatku od akcji jest ustalana przez rząd. Sposób jej ustawienia zależy od tego, czy jest to zysk kapitałowy, czy zwykła stawka podatkowa. Zwykłe stawki podatkowe są niższe niż stawki od zysków kapitałowych i dotyczą dochodu z pracy wykonanej dla firmy.

Giełda a podatek za zysk kapitałowy

Rząd opodatkowuje ten dochód według zwykłych stawek podatku dochodowego, niezależnie od tego, ile pieniędzy zarabiasz na swojej pracy. Z drugiej strony, kiedy sprzedajesz akcje, które zarobiłeś w pracy, firma może wybrać, jak radzić sobie z własnymi podatkami. 

Niektóre firmy wydadzą własną, dostosowaną do potrzeb formę podatku od akcji, zwaną przypisem lub dywidendą, z którą mogą rozliczyć się z rządem. Inne firmy będą rozliczać podatki za pośrednictwem maklera giełdowego, który pobiera od rządu w ich imieniu. Niezależnie od tego, jak firma rozlicza podatki, jej zysk netto – po opłaceniu kosztów operacyjnych – jest zazwyczaj opodatkowany według tej samej stawki, co inne dochody, takie jak wynagrodzenia i dywidendy. 

Jak wygląda rozliczanie podatku za zysk na giełdzie?

Podatek giełdowy jest ważną koncepcją w zarządzaniu finansami, ponieważ wpływa na to, ile pieniędzy zarabia organizacja i jaki procent jest pobierany przez rząd każdego roku. Firmy będą rozliczać swoje własne podatki od akcji poprzez przypisanie lub inwestowanie zysków w swoje akcje, aby starzy inwestorzy nie byli tak mocno dotknięci podatkiem od akcji, jak nowi przy normalnych stawkach podatku dochodowego.