Inne spojrzenie na motywację. Jak odnaleźć sens działania?

Motywacja jest siłą napędową naszego rozwoju. Sam proces możemy przyrównać do procesu suplementacji organizmu. Witaminy i minerały, które odżywiają nasze komórki dostarczamy do naszego organizmu z zewnątrz- wraz z pożywieniem lub przy pomocy farmaceutyków. W tym przypadku motywacja jest bombą witaminową, bez której nasz rozwój (organizm) nie przebiega prawidłowo. Niedożywiony organizm choruje, aż w końcu zmęczony chorobą- umiera. Gdy nasza motywacja jest słaba- nasze działania zostają przez nas zaniechane i rozwój staje się nie możliwy. Jak się motywować, by się rozwijać? To pytanie zadajemy sobie wszyscy, bo czujemy intuicyjnie, że od odpowiedzi na to pytanie zależy nasza wewnętrzna satysfakcja z wykonywanych działań i realizacja wyznaczonych celów

Fascynacja i jej wpływ na mobilizację do działania

Inspiracja wyrasta z silnej, szczerej fascynacji. Żyjąc i obserwując świat dookoła nas zdarza nam się doznać silnych fascynacji. Może to być pierwsze zauroczenie i zakochanie, które motywuje nas do zmian. To właśnie wtedy, gdy jesteśmy zakochani- mamy poczucie, że możemy przenosić góry. Wówczas, dokonujemy również radykalnych zmian w wyglądzie lub zachowaniu. Fascynacja to bardzo silna motywacja. Możemy zachwycić się daną dziedziną lub sposobem zarobkowania, który oprócz dochodów jest rozwojowy, lub po prostu ciekawy. Na przykład: zarabianie przez Internet jest możliwie dzięki rozwojowi technologicznemu i niesie skutki w postaci tworzenia nowych, interesujących zawodów. W XXI wieku, życie w dużym stopniu przenosi się do Sieci. Jest to proces naturalny, wynikających z rozwoju mediów społecznościowych, blogów, vlogów i portali informacyjnych. Ten styl życia kreuje nowe możliwości zarobkowania i tworzy nowe przestrzenie pracy. Współcześnie możemy pracować zdalnie, a zarabianie przez Internet stało się powszechne. Nawet, jeśli nie stanowi ono naszego głównego źródła dochodu, to uczestnictwo w procesie digitalizacji pracy jest fascynujące i stawia przed nami nowe wyzwania.

Zmiana- cel sam w sobie. Działanie oznacza realną zmianę życia

Życie składa się z drobnych decyzji, które w perspektywie czasu prowadzą do dużych zmian. Dajmy na to- oszczędzanie. Jak mówi stare, polskie przysłowie: grosz do grosza i będzie kokosza. Drobne sumy odkładane regularnie- w perspektywie czasu przynoszą liczne korzyści. Dzięki temu, że w nasze życie wdrożymy regularne oszczędzanie, możemy sobie pozwolić na więcej. Dzięki oszczędnościom, możemy nabyć rzeczy, o których zawsze marzyliśmy lub zainwestować w kursy, które pozwolą nam rozwinąć ciekawe umiejętności. Co jest jednak najistotniejsze- oszczędzanie daje nam możliwość odczucia realnej zmiany w naszym życiu. Już sam fakt wdrożenia dyscypliny i sukcesywnego trzymania się jej reguł- daje nam ogromną motywację do stawiania kolejnych kroków. Oszczędzanie pieniędzy to możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia i naszych nawyków.

Jak emocje mogą kształtować motywację?

Człowiek to istotna emocjonalna. Emocje są często niechlubnie wykorzystywane do manipulacji, jednak mogą być również świetnym narzędziem do osiągania wyznaczonych celów. Jak wykorzystać pozytywne emocje do budowania motywacji? Nasze działania powinny być dla nas dobre (jakkolwiek rozumiemy to pojęcie). To znaczy- cel powinien być dla nas ważny na tyle, by uzasadniał nasze działania, które do tego celu prowadzą. W procesie dążenia do celu, warto zastosować mechanizm nagradzania. Za każdy krok poczyniony ku realizacji celu- nagradzajmy się. Nagroda sprawi, że chętniej będziemy przechodzić do kolejnych etapów realizacji. Motywacja oparta na nagradzaniu, przynosi świetne efekty. Widać do doskonale na przykładzie awansu w firmie. Doceniony pracownik chętniej angażuje się w działania i jest zmotywowany do osiągania lepszych rezultatów. W przypadku, gdy nasz cel jest uzależniony od naszych własnych postępów- sami jesteśmy sobie szefami, powinniśmy więc umieć nagradzać się za każdą zaliczoną bazę w drodze na szczyt.

Podłoże społeczne motywacji. Płaszczyzna społeczna jako kanwa motywacyjna

Działanie jest ściśle skorelowane z poczuciem sensu; to właśnie na nim oparta jest motywacja. Jeśli nie widzimy sensu naszych działań, nie jesteśmy do nich zmotywowani. Efektem naszych starań powinien być ściśle określony cel. Rodzina jest pierwszą komórką społeczną, w której uczymy się w jaki sposób stawiać wymagania względem siebie oraz jak zdobywać to, na czym nam zależy. Poprzez obserwację zachowań rodziców, nabieramy nawyków, które w dużej mierze rzutują na nasze zachowania w życiu dorosłym. To również poprzez przynależność do rodziny uświadamiamy sobie, że nasze życie jest ściśle powiązane z życiem innych ludzi, a nasza egzystencja składa się na zbiór wzajemnych zależności. Poczucie bycia częścią grupy jest jednym z zasadniczych, uwarunkowanych biologicznie ludzkich odczuć, które przez instynkt kierują naszymi działaniami. Uświadomienie sobie faktu, iż nasze działania mają wpływ na innych ludzi, może mieć ogromne znaczenie w procesie budowania motywacji. Cel, do którego zmierzamy, może wpłynąć na innych. Sam proces dochodzenia do celu, może angażować sporą grupę ludzi. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasze działania wpływają na wspólne życie grupy, mamy silną motywację do tego, by zrealizować nasz plan. Uzmysłowienie sobie, że możemy kreować wspólną rzeczywistość, angażując się wzajemnie w swoje działania, stanowi potężny zastrzyk energii do tworzenia i pracy. Podłoże społeczne motywacji sięga jeszcze głębiej, do rejonów podświadomych. Najnowsze badania wskazują, że współcześnie do odnoszenia sukcesu najbardziej motywują nie pieniądze, lecz prestiż społeczny. To, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez społeczność jest dla nas szalenie istotnym czynnikiem, który również ma swoje podłoże instynktowne. To instynkt mówi nam, że aby przetrwać, warto być częścią większej grupy i jest ważna motywacja do inicjacji działań. Pragniemy czuć się integralną częścią społeczności i dążymy do tego, żeby być w niej docenieni jako wartościowi członkowie. Możemy więc zwiększyć swoją motywację do działania, wiążąc nasz cel z wyższym dobrem ogólnym. Wystarczy zastanowić się, w jaki sposób nasz sukces może wpłynąć na życie innych ludzi.

Kreatywność buduje motywację

Motywacja bywa trudna. Często błądzimy we mgle, odwlekając działania lub po prostu z nich rezygnując. W wyznaczeniu celu, musimy sami zadawać sobie trudne pytania: czy gra jest warta świeczki? Czy trud i wysiłek włożony w pokonywanie trudności w drodze do sukcesu jest opłacalny? Jak weryfikować to, na czym nam tak naprawdę zależy? Jako stworzenia kreatywne i zdolne do tworzenia otaczającej nas rzeczywistości sami jesteśmy zdolni do nadawania sensu naszym działaniom i ostatecznym celom. Im głębiej wnikamy w istotę naszych działań łącząc i korelując je z różnymi płaszczyznami naszego życia indywidualnego i społecznego, tym większą mamy motywację do aktywizowania się i podejmowania konkretnych działań. Motywacja nie pojawia się sama. Dostarczamy ją sobie sami poprzez kreatywność i zdolność naszego umysłu do nadawania znaczeń. Jesteśmy kreatorami i twórcami naszych dążeń. To, co nas na dany moment życia przyciąga- jest godne naszej uwagi. Działanie to główny element naszego rozwoju w różnych jego aspektach, a motywacja to elastyczna i rozwojowa siła będąca nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji.

Pozostaw komentarz